Våra tjänster

Tvistemål

Ombud vid tvistemål i tingsrätt och skiljenämnd.

Familjerätt

Arvsrättsliga uppdrag såsom testamenten, bouppteckningar och arvskiften samt vårdnads- boende och umgängestvister.

LVU & LVM

Mål rörande tvångsomhändertagande av barn (LVU) och missbrukare (LVM) samt därvid angränsande måltyper.

Utlännings- & asylrätt

Uppdrag som offentligt biträde samt andra rättsliga uppdrag i ärenden om uppehållstillstånd.

Fastighetsrätt

Arrenderätt

Miljörätt

Våra tjänster